Dysplasie čípku

Dysplasie (předrakovinové stadium) děložního čípku si zasluhuje zvláštní pozornost. Rakovina děložního čípku je dnes jedno z mála zhoubných onemocnění, u kterého známe vlastní příčinu vzniku. Vzhledem k relativně dobré dostupnosti děložního čípku jsme také schopni posoudit změny, které se na něm odehrávají a včas zachytit případné nebezpečí.

Příčina vzniku rakoviny na děložním čípku je skryta ve virové infekci. Tyto viry se do čípku dostávají při pohlavním styku.

V rámci základního preventivního vyšetření se provádí odběr onkologické cytologie, kdy zvláštním kartáčkem a dřevěnou špachtlí setřeme buňky z povrchu čípku. Takto odebraný materiál se vyšetřuje pod mikroskopem a výsledek se vrací zpět do ambulance již s doporučením dalšího postupu. Pokud se při vyšetření najde odchylka od normy doporučuje se většinou opakovaný stěr za 3 - 6 měsíců a poté eventuálně biopsie - odběr tkáně na histologické vyšetření. Při potvrzení skutečně prognosticky závažné dysplasie se někdy provádí operační odstranění části děložního čípku - konisace. Z uvedeného vyplývá význam prevence jak v osobním životě, tak nutnost pravidelných kontrol na gynekologii.